Skip Navigation LinksBackup-restore

​Med en backup er det muligt at genskabe data, hvis de er gået tabt af den ene eller den anden grund. Det mest almindelige er, at en bruger ved et uheld kommer til at slette vigtige dokumenter. I mere alvorlige tilfælde kan brand eller oversvømmelse forårsage tab af data. Backup er med andre ord vigtigt, og alle EFIF’s ydelser er omfattet af backupløsninger.