Skip Navigation LinksEFIF-driftsafdeling

​EFIF Driftsafdeling er bemandet af it-faguddannet personale og udgør en driftssupportfunktion, som har til opgave at sikre den daglige drift. De varetager fejlsøgning og fejlrettelser i forhold til EFIF’s it-services. De kan kontaktes af skolens it-medarbejdere.

Driftsafdelingen arbejder ud fra det såkaldte ITIL princip. ITIL er en forkortelse for IT Infrastructure Library, som har til formål at sikre bedst mulig løsning.

Driftsafdelingen arbejder efter et princip, om at alle henvendelser indledningsvist kategoriseres. Kategoriseringen har betydning for den måde driftsafdelingen prioriterer sagerne på.

Det er skolens egne it-medarbejdere, der har kontakten til Driftsafdelingen via Servicedesk-systemet. Slutbrugere skal henvende sig til deres lokale support-funktion.