Skip Navigation LinksSparring-raadgivning

EFIF tilbyder medlemsskolerne en it-strategisk sparring, der kan sikre, at den enkelte skole er ajour med udviklingen inden for it-området.

Såfremt skolen ønsker at udforme for eksempel it-strategi, SLA, politikker tilbyder EFIF rådgivning i forbindelse hermed.

EFIF udgør med sine medarbejdere, erfaring og kontaktnet et kompetence-center, som gør det muligt at rådgive i de væsentlige it-spørgsmål, som måtte opstå som følge af udviklingen. Der tilbydes rådgivning indenfor følgende områder: It økonomi og organisering, netværk, sikkerhed, nyanskaffelser, software mm.

It revision
EFIF revideres it-mæssigt som et servicebureau (3411 Type B). Dette munder ud i en revisionserklæring, som tilsendes skolerne.

DS 484
EFIF vil bestræbe sig på at overholde DS 484:2005 krav om it-sikkerhed i Staten. Uddannelsesinstitutionerne forventes senere omfattet af kravet om, at skulle leve op til DS 484.
Den indsats, som den enkelte skole skal yde for at leve op til denne standard, bliver derfor væsentlig mindre end, hvis skolen skulle starte op helt fra bunden.​